Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden
Snel Zoeken
 
Uitgebreid Zoeken
Categorieën
 Accessoires->
 Bougie & delen->
 Cilinders & Delen->
 Elektrische delen->
 Gereedschap
 Honda Wallaroo
 Inlaattraject->
 Kleding & Bescherming->
 Koeling->
 Koppelingen - delen->
 Krukassen->
 Lagers + keerringen->
 Nitrous Express
 On-Board Camera
 Onderhoudsproducten
 Ontstekingen->
 Orginele onderdelen->
 Paddock's
 Poulie's->
 Remdelen->
 Rijwiel-gedeelte->
 R³-Parts
 Scootshop.Be Parts->
 Uitlaten->
 V Snaren->
 Vario's->
 Vertanding->
 2de Hands->
Fabrikanten
Nieuw Meer
Galfer sinter-metaal remblokken - G14
Galfer sinter-metaal remblokken - G14
€ 24,95

Malossi MHR Team big bore 86cc krukas - Piaggio
Malossi MHR Team big bore 86cc krukas - Piaggio
€ 504,95

Motoforce benzinetank - 1.5liter - rechtoekig
Motoforce benzinetank - 1.5liter - rechtoekig
€ 31,96

Stage 6 R/T Dragrace slick V1.0 - 13"
Stage 6 R/T Dragrace slick V1.0 - 13"
€ 109,95

Polini Waterpomp - Piaggio
Polini Waterpomp - Piaggio
€ 39,95

Benzinekraan - Motoforce
Benzinekraan - Motoforce
€ 7,95

Spanband - 50-70mm
Spanband - 50-70mm
€ 4,95

Gaskabelhoedje - 1.9mm
Gaskabelhoedje - 1.9mm
€ 0,99

Gaskabelhoedje - 1.2mm
Gaskabelhoedje - 1.2mm
€ 0,99

Teflon coated gaskabel - Rood - 1.9mm
Teflon coated gaskabel - Rood - 1.9mm
€ 5,95

Informatie
Verzenden & Retourneren
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Neem contact op


Scootshop.be sluit haar deuren. Alles wat op de site staat, is nog beschikbaar. Stuur een email naar hans.peeters@gmail.com als je interesse hebt om de stock over te kopen.

Bedankt voor uw vertrouwen tijdens de afgelopen jaren!

Toepasselijkheid en afwijkingen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor de overige punten onderhavige verkoopsvoorwaarden van toepassing.

Bestellingen
Bestellingen kunnen bekomen worden door afhaling bij scootshop.be of door levering op locatie.
Alle bestellingen worden pas uitgevoerd na ontvangst van de volledige betaling.

Annulatie
Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulatie van een opdracht zal de leverancier al zijn gemaakte kosten factureren zonder dat hij het bewijs hiervoor moet leveren. De materialen welke voor het geannuleerde order besteld werden zullen eveneens gefactureerd worden en kunnen door de klant opgehaald worden.
Bij annulatie van een order door de opdrachtgever zal deze geen aanspraak kunnen maken op de teruggave van het voorschot. Dit blijft de leverancier verworven ten titel van schadevergoeding.

Levering
De leveringen kunnen gebeuren door scootshop.be of door een door scootshop.be aangesteld toeleveringsbedrijf en zijn enkel geldig voor het grondgebied van België en Nederland, hetzij anders overeengekomen.
De leverancier verbindt zich in beginsel niet tot de uitvoering binnen een bepaalde termijn doch wel om de levering op zo kort mogelijke termijn op te nemen in zijn planning. Een eventueel overeengekomen leveringstermijn is bijgevolg benaderend, niet bindend. Indien een leveringstermijn werd overeengekomen, zal deze slechts een aanvang nemen van het ogenblik dat de overeengekomen betaling werd uitgevoerd. De leverancier is gerechtigd de leveringen op te schorten in geval van niet betaling evenals in geval van elke gebeurtenis die voor de leverancier een onoverkomelijke hinderpaal vormt zoals overmacht, slecht weder, stakingen, vertraging te wijten aan leveranciers, ...
De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer een zending, door afwezigheid op het leveringsadres, niet achtergelaten kan worden.
Alle zendingen zijn automatisch verzekerd tegen verlies of beschadiging door een standaardverzekering die inbegrepen is in het basistarief. Terugbetalingen worden bepaald in functie van de waarde van de zending.

Prijs
De prijsopgaves zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en recyclagekost maar exclusief leveringskost. De prijzen zijn niet bindend en afhankelijk van onze voorraad.
De door de verkoper gebruikte foto´s en beschrijvingen zijn slechts ter indicatie. Scootshop.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor aanpassingen die de fabrikant aan een model aanbrengt.

Aanvaarding - Klachten
De aanvaarding van de levering en/of uitvoering gebeurt stilzwijgend en van rechtswege op het ogenblik van de beëindiging ervan. Eventuele klachten nopens niet-conformiteit of zichtbare gebreken moeten uiterlijk bij aangetekend schrijven en binnen de acht (8) dagen, die op de levering volgen, geschieden.

Verantwoordelijkheid
Bij niet conforme uitvoering of levering ingevolge vergissing of slechte afwerking is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs van het niet conforme gedeelte. De leverancier wijst elke verdere verantwoordelijkheid af. Gebreken in materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

Betaling
De geplaatste bestellingen zijn op voorhand betaalbaar aan onze bank. Behoudens schriftelijke afwijking blijven deze op voorhand betaalbaar.

Bij niet betaling behoudt de leverancier het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde of bestelde goederen blijven het onbetwiste eigendom van de leverancier totdat de totale koopprijs, hoofdsom en eventuele intresten, is betaald.

Toepasselijk recht - Bevoegdheid
Op al onze overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
Volgende